Gallery

மொபைல்போனில் ஒரு சில குறுகிய குறியீடுகள்


*#21 # இந்த குறியீடு மூலம் உங்கள் அழைப்புகள் செய்திகள் மற்றும் பிற தரவு திசை திருப்பப்படுகிறதா என்பதைக் கண்டறியலாம். 

*#06 #இந்த குறியீடை பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஐஎம்இஐ எண் கண்டுபிடிக்கமுடியும். 

*#62 #இந்த குறியீடை பயன்படுத்துவதன் மூலம் உங்கள் எஸ்எம்எஸ் பாதுகாப்பாக உள்ளதா எனக் கண்டுபிடிக்க முடியும். மேலும் டேட்டா போன்றவை பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

*#*# 4636#*#*- *#*#197328640#*#* போன்ற எண்களை வைத்து மொபைல் போனை பின் தொடர்ந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஐபோன்க்கான குறியீடு- *3001# 12345#* 

Share on Google Plus

0 comments:

மொபைல்போனில் ஒரு சில குறுகிய குறியீடுகள்

*#21 # இந்த குறியீடு மூலம் உங்கள் அழைப்புகள் செய்திகள் மற்றும் பிற தரவு திசை திருப்பப்படுகிறதா என்பதைக் கண்டறியலாம்.  *#06 #இந்த குறிய...