Gallery

Showing posts with label Business. Show all posts
Showing posts with label Business. Show all posts

பணவீக்கம் - ஒரு எளிய அறிமுகம்

பணவீக்கம் என்ற வார்த்தை இன்றைக்கு பழகிப் போன ஒன்றாகிவிட்டது. இதற்கு பலரும் பலவித விளக்கங்களை வித விதமான வார்த்தைகளில் சொல்லிவிட்டார்கள். ...
Read More

மொபைல்போனில் ஒரு சில குறுகிய குறியீடுகள்

*#21 # இந்த குறியீடு மூலம் உங்கள் அழைப்புகள் செய்திகள் மற்றும் பிற தரவு திசை திருப்பப்படுகிறதா என்பதைக் கண்டறியலாம்.  *#06 #இந்த குறிய...